Завдання до модульної контрольної роботи №1

123

Варіант 1

1. Засоби дослідження у менеджменті організації.

2. Менеджмент як система наукових знань.

3. Класифікація принципів менеджменту організації.

Варіант 2

1. Історичні етапи розвитку менеджменту.

2. Зовнішнє та внутрішнє середовище організації.

3. Класифікація принципів менеджменту організації.

Варіант 3

1. Зовнішнє та внутрішнє середовище організації.

2. Визначення ефективності діяльності менеджера.

3. Засоби дослідження у менеджменті організації.

Варіант 4

1. Характеристика складових елементів управлінського процесу.

2. Засоби дослідження у менеджменті організації.

3. Поняття та складові елементи системи управління.

Варіант 5

1. Характеристика складових елементів організації.

2. Закони та закономірності менеджменту організації.

3. Складові блоки діяльності організації та особливості їх взаємодії.

Варіант 6

1. Класифікація принципів менеджменту організації.

2. Засоби дослідження у менеджменті організації.

3. Принципи менеджменту та їх взаємозв'язок

Варіант 7

1. Визначення сучасних технологій соціального управління.

2. Зовнішнє та внутрішнє середовище організації.

3. Закони та закономірності менеджменту організації.

Варіант 8

1. Визначення сучасних технологій соціального управління.

2. Закони та закономірності менеджменту організації.

3. Зовнішнє та внутрішнє середовище організації.

Варіант 9

1. Управління інформаційними ресурсами в менеджменті.

2. Класичні та сучасні функції менеджменту.

3. Принципи менеджменту та їх взаємозв'язок.

Варіант 10

1. Закони та закономірності менеджменту організації.

2. Класифікація принципів менеджменту організації.

3. Характеристика складових елементів організації.

Завдання до модульної контрольної роботи №2

Варіант 1

1. Характеристика основних організаційних підсистем.

2. Поняття та характеристика конкурентоспроможності організації.

3. Методи управління фінансово-економічною підсистемою організації.

Варіант 2

1. Поняття влади та особливості формування влади.

2. Сутність та основні параметри організаційних перетворень

3. Поняття та характеристика конкурентоспроможності організації.

Варіант 3

1. Поняття та характеристика конкурентоспроможності організації.

2. Основи стратегічного управління діяльністю організації.

3. Контроль та управління по цілям.

Варіант 4

1. Управлінське консультування : методи, засоби та різновиди.

2. Вплив стилю управління на реалізацію організаційної стратегії розвитку.

3. Визначення місії організації та її особливості.Варіант 5

1. Поняття та складові елементи стилів керівництва.

2. Основи стратегічного управління діяльністю організації.

3. Класифікація цілей організації. Дерево цілей.

Варіант 6

1. Функції кадрової служби організації..

2. Основи стратегічного управління діяльністю організації.

3. Сутність та основні параметри організаційних перетворень

Варіант 7

1. Методи управління фінансово-економічною підсистемою організації.

2. Функції кадрової служби організації.

3. Особливості та поняття переговорного процесу.

Варіант 8

1. Сутність та основні параметри організаційних перетворень

2. Управлінське консультування : методи, засоби та різновиди

3. Поняття та характеристика конкурентоспроможності організації.

Варіант 9

1. Управлінське консультування : методи, засоби та різновиди

2. Функції кадрової служби організації.

3. Види та взаємозв'язок особистих та міжособистісних конфліктів.

Варіант 10

1. Сутність та основні параметри організаційних перетворень

2. Функції кадрової служби організації.

3. Методи управління фінансово-економічною підсистемою організації.


6365801829136374.html
6365889982962817.html
    PR.RU™