Лекція 3. Маркетингові дослідження

Мета заняття: засвоєння нових знань із дисципліни «Основи маркетингу».

Актуалізація опорних знань:

Маркетинг – це?

Концепції маркетингу (5 видів)?

Внутрішнє та зовнішнє середовища підприємства (складові)?

План лекції

1. Суть та необхідність маркетингових досліджень.

2. Основні методологічні принципи маркетингових досліджень.

3. Види маркетингових досліджень.

4. Методика їх проведення.

1.Маркетингові дослідження – проектування, збирання, оброблення та аналіз даних, пов'язаних з наявною ситуацією щодо маркетингової діяльності підприємства чи організації.

Маркетингові дослідження – це збір, обробка і аналіз даних про ринки, конкурентів, споживачів, ціни, ринкові можливості фірми з метою зниження підприємницького ризику в процесі прийняття управлінських рішень.

Роль маркетингових досліджень полягає в оцінці маркетингових ситуацій, забезпеченні інформацією, яка дозволяє створити ефективну маркетингову програму підприємства.

Мета маркетингових досліджень полягає в ідентифікації як проблем, так і можливостей підприємства зайняти конкурентну позицію на конкретному ринку в певний період часу шляхом пристосування його продукції до потреб і вимог споживачів, у зменшенні невизначеності, мірі ризику, збільшенні ймовірності успіху ринкової діяльності.

Об'єктами маркетингових досліджень можуть бути категорії, процеси, явища економічного, соціального, психологічного характеру, що у сукупності представляють сутність і наслідок маркетингової діяльності підприємства на конкретному ринку. Тобто, це будь-який суб'єкт системи «підприємство-ринок-економіка» або їх якась конкретна характеристика.

Предмет маркетингових досліджень – існуюча маркетингова проблема щодо обставин внутрішнього чи зовнішнього походження, наявних ресурсів, критеріїв успіху або невдачі, часових обмежень, рівня можливого ризику тощо.

Основні завдання маркетингових досліджень:

Серед наслідків прийняття необґрунтованих рішень у результаті недостатньої обізнаності підприємств у потребах споживача, тенденцій розвитку ринку, через нестачу об’єктивної інформації можна виділити наступні:


6363619989921579.html
6363658083570342.html
    PR.RU™